APLIKIMI PËR TRAJNIM
Vendi i mbajtjes: Sheshi “Nëna Terezë”, Prishtinë (pranë Foto Neshës)
Çmimi: 175€ (100€ parapagim + 75€ në mes të trajnimit)
Bursistët 100€ (komplet trajnimin), ky program zgjatë deri në fund të vitit 2014.


© 2013, AFAS Prishtinë ® Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.