FORMA E APLIKIMIT PËR TRAJNIME
Çmimi i programit të trajnimit: 175€ (100€ parapagim + 75€ në mes të trajnimit)


© 2013, AFAS Prishtinë ® Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.